Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Financiering

Bouw en inrichting

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie kan gerealiseerd worden door het werven van eigen vermogen om de totale financiering rond te maken. Omdat de overheid geen subsidie verleent, is het Centrum afhankelijk van giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Een aantal fondsen heeft reeds ruimhartig steun toegezegd. Daarnaast kunnen bedrijven of particulieren het Prinses Máxima Centrum steunen via de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Zorg

De zorgverlening in het Prinses Máxima Centrum wordt betaald uit de opbrengst van gedeclareerde zorgproducten bij de zorgverzekeraars. Op verzoek van de initiatiefnemers van het Prinses Máxima Centrum heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een specifieke productstructuur voor kinderoncologische zorg laten ontwerpen. Het aantal zorgactiviteiten is uitgebreid en de zorgproducten zijn nauwkeurig omschreven. De NZa heeft tevens een advies opgesteld voor de daarvoor te hanteren landelijke tarieven. Deze nieuwe structuur sluit beter aan op de praktijk, waardoor het declaratieproces efficiënter verloopt.
Voor zover een gedeelte van de zorg plaatsvindt in de meebehandelende ziekenhuizen, koopt het Prinses Máxima Centrum deze zorg daar in en wordt dit onderling verrekend. In de bekostiging ontstaat hierdoor voor de zorgverzekeraars één eenduidige contractpartij voor de gehele zorgverlening en is de integrale regie vanuit het Prinses Máxima Centrum op de kinderoncologische zorg ook in financieel opzicht geborgd.

Onderzoek

Financiering voor onderzoek wordt verkregen van externe financiers, donateurs en fondsen. Het werven van gelden via fondsen, waarvan KiKa en KWF Kankerbestrijding belangrijke zijn, is nodig om te investeren in onderzoeksprogramma’s en projecten in het Prinses Máxima Centrum. KiKa heeft al een toezegging gedaan voor de financiering van onderzoek en apparatuur voor het Molecular Medicine Institute (MMI). 

Ouder-Kind-Eenheid

Voor ouders van een kind dat in het Prinses Máxima Centrum wordt behandeld, is na opening van de nieuwbouw een kamer beschikbaar binnen de Ouder-Kind-Eenheden (OKE). Dit is een hotelmatige faciliteit vergelijkbaar met de Ronald McDonaldhuizen, die niet bekostigd wordt via de zorgproducten. Uitgangspunt is dat ouders voor een overnachting een bijdrage betalen. Onderzocht wordt in welke mate deze kosten gedekt worden uit aanvullende zorgverzekeringspakketten. Ook wordt bekeken of ouders voor deze kosten andere fondsen kunnen aanspreken.

Jaarverslag 2016

De eerste paal is geslagen en veel andere mijlpalen volgden in 2016. We bouwen door aan het Prinses Máxima Centrum en hebben het afgelopen jaar veel stappen gezet. Met medewerkers en vrijwilligers van onder andere VOKK en SKION; met KiKa, Villa Joep en vele andere mensen en organisaties die ons steunen. Die onze missie steunen: we willen ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven!

 U kunt het jaarverslag 2016 hier downloaden.

  • Wat kost het Prinses Máxima Centrum?

    De realisatie van het Prinses Máxima Centrum kost in 2014 t/m 2017 totaal 191 miljoen euro. Hiermee wordt de nieuwbouw gerealiseerd en de apparatuur en overige inventaris voor aangeschaft.

  • Wie draagt de kosten van het Prinses Máxima Centrum?

    De zorgverzekeraars financieren de patiëntenzorg, terwijl fondsen en stichtingen, zoals KiKa, KWF Kankerbestrijding en Villa Joep, het onderzoeksprogramma van het Prinses Máxima Centrum voor hun rekening nemen. Deze fondsen en stichtingen streven er samen met het nieuwe centrum naar om één nationaal onderzoeksprogramma voor kinderoncologie te realiseren. Onderzoek en zorg worden dus niet alleen beter, maar ook efficiënter.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media