Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Shared Care

Kinderen met een oncologische aandoening worden in Nederland behandeld in één van de zes kinderoncologische behandelcentra en twee stamceltransplantatiecentra. Deze centra werken ook samen met in totaal iets meer dan 30 regionale ziekenhuizen zodat (een deel van) de behandeling dicht bij huis plaats kan vinden. Daarbij moet worden gedacht aan bepaalde vormen van chemotherapie enerzijds, en aan ondersteunende zorg anderzijds. Die samenwerking wordt aangeduid met het begrip 'shared care' en die ziekenhuizen heten shared care ziekenhuizen. Het Prinses Máxima Centrum heeft deels een landelijke functie, namelijk voor kinderen met een levertumor, een niertumor, of met een kiemceltumor of neuroblastoom in borst of buik. Daarnaast biedt het Prinses Máxima Centrum zorg voor kinderen met leukemie of lymfoom die wonen rondom Utrecht. Voor de shared care werkt het Prinses Máxima Centrum met een kleiner aantal shared care ziekenhuizen en heeft het ook eigen, aangescherpte richtlijnen shared care ontwikkeld, zowel voor de shared care UMCs als de overige, zogenaamde geaffilieerde, ziekenhuizen.

1. De richtlijnen zijn gericht op de eindsituatie; momenteel is een start gemaakt met de concentratie van bepaalde patiëntengroepen, namelijk die kinderen met een tumor in de nier, lever, of kiemceltumor of neuroblastoom in buik en/of borst. De overige patiënten worden in de huidige kinderoncologische centra behandeld.

2. De beoogde shared care UMC's functioneren momenteel ook als zelfstandig kinderoncologisch centrum (voor de overige patiënten).

3. De richtlijnen zijn geaccordeerd door SKION en de sectie Oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Deel deze pagina op social media