Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

De eerste afdeling

Kinderen met (een verdenking op) een solide tumor in de buik/borstholte, met name een neuroblastoom of een nier-, lever- of kiemceltumor, kunnen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie terecht voor diagnostiek en behandeling. Per 1 juni 2015 geldt dat ook voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met (een verdenking op) een oncologische aandoening uit de regio van het UMC Utrecht/WKZ. De professionals die gespecialiseerd zijn in genoemde ziektebeelden zijn in het Prinses Máxima Centrum werkzaam.

Er is op deze website een digitale rondleiding opgenomen van deze eerste afdeling. 

Vraag en antwoord

  • Heeft concentratie op één locatie niet als gevolg dat kinderen en ouders verder moeten reizen?

    Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is zich ervan bewust dat de grotere reisafstand een nadeel kan zijn voor de betrokken gezinnen. Denk hierbij aan extra kosten, ontwrichting van het gezinsleven en meer problemen met het werk. Toch kiest iedere ouder uiteindelijk altijd voor de beste zorg door de beste mensen op de beste plek. Zowel ouders als behandelaars vinden één ding het belangrijkst: de allerbeste zorg voor kinderen met kanker. Als die wordt geboden in één centrum, dan is reisafstand geen probleem. Natuurlijk biedt het Prinses Máxima Centrum ouders de gelegenheid om vierentwintig uur per dag bij hun kind in het ziekenhuis te zijn. Bepaalde aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van de chemotherapie, kunnen onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden in andere ziekenhuizen verspreid over Nederland. Er is sprake van ketenzorg: de complexe onderdelen van de oncologische zorg en de zogenaamde ‘ondersteunende zorg' in het Prinses Máxima Centrum en de minder complexe onderdelen in daarvoor aangewezen meebehandelende ziekenhuizen. Het principe is ‘centraal als het moet, lokaal als het kan'.

  • Wat zijn de voordelen van concentratie in één centrum voor kinderoncologische opleidingen?

    De opleiding van alle disciplines in de kinderoncologie verbetert door concentratie van zorg en opleiding. De zeldzaamheid van veel vormen van kinderkanker, de geringe patiëntenaantallen en de geringe ervaring op diverse terreinen van de kinderoncologie bemoeilijken op dit moment een goede opleiding. In de meeste kinderoncologische centra zijn de patiëntenaantallen nu te klein om een optimale opleiding te verzorgen. In de helft van deze centra ontbreken sommige categorieën patiënten zelfs helemaal. Concentratie van zorg en opleiding heft deze tekortkomingen op en leidt tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand opleidingsklimaat voor kinderoncologie in Nederland. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie biedt prima carrièremogelijkheden voor de verschillende disciplines. Ook recent ontwikkelde functies, zoals nurse practitioner, physician assistant en researchcoördinator, komen in het nieuwe centrum met zijn vergaande specialisaties in de geprotocolleerde zorg en schaalgrootte beter tot hun recht. Omdat artsen in de universitair medische centra en de regionale ziekenhuizen geconfronteerd blijven met kinderen met kanker, verdwijnt de kinderoncologische zorg niet uit die ziekenhuizen. Er vindt doorverwijzing naar en samenwerking met het Prinses Máxima Centrum plaats.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media