Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Topresearch

Om de doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie te bereiken, is het belangrijk om naast het leveren van topzorg ook het onderzoek naar kinderkanker te intensiveren. Wetenschappelijk onderzoek is van cruciaal belang voor de verhoging van de overlevingskansen van kinderen en de afname van late effecten. Het Prinses Máxima Centrum brengt daarom de best mogelijke zorg en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek onder een dak samen. Hierdoor versterken beide disciplines elkaar in het belang van kinderen met kanker, nu en in de toekomst.

Het Prinses Máxima Centrum wil het beste wetenschappelijk onderzoeksinstituut op kinderoncologisch gebied in Europa worden. Daarnaast wil het zich kunnen meten met kinderoncologische toponderzoeksinstituten buiten Europa, zoals het St. Jude Children's Research Hospital in de Verenigde Staten. Het nieuwe centrum wordt een sterke partij voor alle betrokkenen bij het onderzoek naar nieuwe behandelingen. Ook leidt de bundeling van expertise tot meer synergie in het onderzoek. Bovendien trekt een goed geoutilleerd kinderoncologisch wetenschappelijk onderzoeksinstituut toptalent aan uit binnen- en buitenland.

Visie

De visie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op de volgende pijlers:

  • voor de verbetering van genezingskansen en kwaliteit van zorg (inclusief ondersteunende zorg, late gevolgen en palliatieve zorg) is wetenschappelijk onderzoek nodig.
  • wetenschappelijke inzichten in de fundamentele tumorbiologische processen van kinderkanker vormen de basis voor translationeel (van laboratorium naar de patiënt) onderzoek.
  • concentratie van alle patiënten in één centrum heeft grote voordelen voor translationeel onderzoek (denk aan de beschikbaarheid van tumorweefsel en constitutioneel materiaal).
  • bundeling van laboratoriumonderzoekers, clinici, statistici, methodologen en een onderzoeksbureau (trial office) ter ondersteuning van klinisch-wetenschappelijk onderzoek in één centrum bevordert de kwaliteit van translationeel onderzoek.
  • door alle patiëntenonderzoeken op één locatie te bundelen, ontstaan betere onderzoeksmogelijkheden voor zowel klinisch als translationeel onderzoek.
  • klinisch-wetenschappelijke onderzoeken zijn kwalitatief beter in een nationaal centrum.
  • door het onderzoeksbureau (trial office) met bijbehorend datacentrum tot het beste in Europa te maken, kan het Prinses Máxima Centrum leider worden op het gebied van sponsoring en Europees onderzoek.
  • de internationale uitstraling van het Prinses Máxima Centrum trekt toponderzoekers aan uit binnen- en buitenland.
  • het Prinses Máxima Centrum is een sterke partner voor de farmaceutische en medische industrie, wat grote kansen biedt voor verdere kennisontwikkeling.

Deel deze pagina op social media