Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Samenwerking

Partnerinstituten

De belangrijkste partnerinstituten van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zijn het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), het Nederlands Kanker Instituut–Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en het wetenschappelijk onderzoekcentrum, het Hubrecht Instituut. Het UMC Utrecht/WKZ en het Hubrecht Instituut zijn gevestigd op De Uithof te Utrecht. Een belangrijke reden voor het Prinses Máxima Centrum om zich ook op deze locatie te vestigen. De organisaties gaan gezamenlijk gebruikmaken van kostbare voorzieningen en samenwerken op het gebied van inkoop van dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. Sommige faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek worden gedeeld met onderzoeksgroepen van het UMC Utrecht/WKZ, het NKI-AVL en het Hubrecht Instituut.
De komst van het Prinses Máxima Centrum versterkt de positie van het UMC Utrecht/WKZ niet alleen als toonaangevend centrum in de kindergeneeskunde, maar ook in de oncologie. Het UMC Utrecht heeft namelijk samen met het NKI-AVL een oncologisch centrum voor volwassenen opgezet in De Uithof. Met het Prinses Máxima Centrum ontstaat zo een unieke combinatie van zorg voor zowel kinderen als volwassenen. Hierdoor kunnen vooral de zorg voor adolescenten en de opvolging van late effecten gezamenlijk worden vormgegeven. Het UMC Utrecht heeft zich meer dan bereid getoond te investeren in een intensieve samenwerking om gezamenlijk de hoogste kwaliteit van zorg en de grootste invloed in onderzoek te bereiken. 

Meebehandelende ziekenhuizen

Het Prinses Máxima Centrum voert in de toekomst de regie over de behandeling van kinderkanker in Nederland. De complexe zorg voor kinderen met een oncologische aandoening wordt uitgevoerd in het Prinses Máxima Centrum te Utrecht. Ook de diagnose en bepaling van de behandeling vinden in het centrum plaats. Minder complexe onderdelen van de behandeling kunnen plaatsvinden in meebehandelende ziekenhuizen (shared care centra) verspreid over het land en dus dichter bij de woonplaats van de patiënt. Ook voor een optimaal functioneren van deze meebehandelende ziekenhuizen is een bepaalde mate van centralisatie vereist. Het Prinses Máxima Centrum gaat dan ook met een beperkt aantal ziekenhuizen een samenwerkingsverband aan. Het streven is dat ouders en kinderen maximaal 45 minuten hoeven te reizen naar een meebehandelend ziekenhuis. De verwachting is dat het om 15 tot 20 ziekenhuizen gaat, waaronder een aantal universitair medische centra.

Tal van betrokkenen steunen het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie met raad en daad of betuigden hun adhesie.

Betrokkenen

Tal van betrokkenen steunen het Prinses Máxima Centrum met raad en daad of betuigden hun adhesie, waaronder: 

 • Hogeschool Utrecht;
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
 • Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK);
 • Kennedy Van der Laan;
 • KWF Kankerbestrijding;
 • Louisa van der Velden Stichting;
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK);
 • Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa);
 • Nederlands Kanker Instituut-Antoni Van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL);
 • ODAS Stichting;
 • Rabobank;
 • Robert Kalkman Foundation
 • specialisten en verpleegkundigen, verenigd in onder meer:
  - de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie;
  - de Landelijke Werkgroep KinderOncologie Verpleegkundigen (LWKOV);
  - disciplinegroepen Pathologie, Beeldvorming, Psychologie, Radiotherapie, Chirurgie van de SKION;
  - de sectie Kinderoncologie/hematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
 • Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa);
 • Stichting Roparun;
 • Stichting Quality of Life;
 • Stichting Villa Joep;
 • Technische Universiteit Delft;
 • Tom Voûte Fonds;
 • Universiteit Utrecht;
 • Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat;
 • Vereniging Kind en Ziekenhuis;
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
 • Innovatiefonds Zorgverzekeraars;
 • Voogd & Voogd - Verzekeringen en ICT-diensten.

Deel deze pagina op social media