Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Topzorg

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil de best mogelijke zorg bieden aan kinderen met kanker en hun gezin, met als doel: de hoogst mogelijke kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door de bundeling van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum, verbeteren de overlevings- en genezingskansen van kinderen en wordt de kwaliteit van (over)leven bevorderd.

Het uitgangspunt van de zorg die het Prinses Máxima Centrum binnen drie jaar biedt, is ‘centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’. Kinderen uit het hele land met (verdenking op) een oncologische aandoening worden verwezen naar het nieuwe centrum, waar kinderoncologisch specialisten de diagnose stellen en de behandeling bepalen en inzetten. Om het verblijf voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te maken, wordt het centrum uitgerust met uitstekende kind- en gezinsvriendelijke verblijfsmogelijkheden.

Minder complexe aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van chemotherapie, vinden onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaats in meebehandelende ziekenhuizen verspreid over het land. Deze ziekenhuizen staan vaak dichter bij de woonplaats van de kinderen, zodat zij hun gewone leven zo veel mogelijk voortzetten. Het streven is dat ouders en kinderen niet langer dan 45 minuten hoeven te reizen naar een meebehandelend ziekenhuis. Voor diagnostiek, risicoclassificatie, intensievere behandelingen en essentiële controles komen de kinderen standaard naar het Prinses Máxima Centrum.

Uitgangspunten

Het Prinses Máxima Centrum vindt dat kinderen met kanker en hun ouders topzorg verdienen. Onder het begrip ‘topzorg’ wordt verstaan:   

 • ieder kind met kanker heeft recht op de beste behandeling, zorg en begeleiding door de beste deskundigen, zowel wat betreft de behandeling als de ondersteunende zorg.
 • kind én gezin vormen de doelgroep waarop behandelaars, begeleiders en de patiëntenorganisatie hun totaalconcept afstemmen.
 • bundeling van de beste diagnostische kennis en behandelexpertise in multidisciplinaire teams om behandelprotocollen optimaal uit te voeren en kennis over mogelijke complicaties te delen.
 • concentratie in een nationaal centrum, waardoor voldaan kan worden aan ‘kwaliteitseisen en volumenormen’ voor complexe behandelingen ten behoeve van de verschillende patiëntencategorieën.
 • maximale inzet van alle medewerkers.
 • voortdurende evaluatie van nieuwe behandelingsmogelijkheden en behaalde resultaten.
 • optimale ondersteuning van de psychische, cognitieve en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de zieke kinderen.
 • een ontwikkelingsgericht gebouw dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
 • verbeteren van de zorg voor kinderen die niet beter kunnen worden (palliatieve zorg) en van de ondersteuning aan hun gezinnen, waarbij de zorg niet stopt na het overlijden van het kind.
 • voortzetting van de zorg na genezing van kanker.

Patiëntvriendelijk zorgproces

De allerbeste zorg draait niet alleen om de beste behandelingsmethode, maar ook om een patiëntvriendelijk zorgproces. Uitgaande van de behoeften van kind en ouders heeft het Prinses Máxima Centrum samen met patiëntenvereniging VOKK en vertegenwoordigers van beroepsgroepen in de kinderoncologie een optimaal zorgproces ontwikkeld. Dit zorgproces is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • de zorg is ontwikkelingsgericht: kind en gezin staan centraal en er wordt rekening gehouden met het fysiek, cognitief, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren van kind en ouders.
 • het zorgproces is daadwerkelijk georganiseerd rondom het kind en niet rondom de zorgverleners, de (diagnostische) afdeling of het logistieke proces. In het Prinses Máxima Centrum komt de dokter naar de patiënt toe.
 • de hele behandeling van een kind vindt plaats in één unit (kliniek, dagbehandeling, polikliniek) met één afsprakenbalie.
 • het zorgproces is primair gericht op kwaliteit, efficiency en gastvrijheid voor het kind en zijn familie en in tweede instantie op de organisatie en haar medewerkers.

Ouders worden actief betrokken bij het behandelteam van het kind door optimale informatie en kennisuitwisseling over de behandeling.

Duurzaamheid (en daarmee veiligheid en efficiëntie) is een belangrijk uitgangspunt in de zorg- en behandelprocessen.

Gespecialiseerde zorgunits

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zal de zorg worden ondergebracht in drie gespecialiseerde units. Elke unit is geordend rond de aard van de kanker.

 • Unit HO: hemato-oncologie (onder andere leukemie en lymfeklierkanker)
 • Unit ST: solide tumoren (onder andere tumoren van nier, lever, bot en spier)
 • Unit NO: neuro-oncologie (onder andere hersentumoren)

Elke unit omvat de drie onderdelen van zorg: kliniek, dagbehandeling en polikliniek. Deze drie onderdelen hebben bovendien een gezamenlijke balie. Behalve dat deze opzet zeer patiëntvriendelijk is - een kind en zijn ouders komen altijd bij dezelfde balie - is het ook efficiënt met het oog op de afspraken en communicatie tussen kliniek, dagbehandeling en polikliniek. Kinderen en hun ouders hebben dus gedurende de gehele behandeling met dezelfde unit te maken. Hiermee vervalt de klassieke scheiding tussen kliniek, dagbehandeling en polikliniek. Niet meer één grote polikliniek en één grote dagbehandeling voor alle kinderen, maar drie gespecialiseerde units waarin alle benodigde expertise is gebundeld. Het uitgangspunt dat de gehele behandeling van een kind plaatsvindt op één unit houdt in dat kinderen die een chirurgische ingreep of bestraling ondergaan, in hun eigen unit (kliniek of dagbehandeling) verblijven. Ook de psychosociale zorg wordt op de eigen unit aangeboden.

Positieve effecten

Concentratie van de kinderoncologische zorg in het Prinses Máxima Centrum heeft de volgende positieve effecten: 

 • stijging van de effectiviteit van de behandeling door het aantoonbare verband tussen het aantal behandelingen (chemotherapie en/of chirurgie) en het behandelresultaat.
 • verbetering van ondersteunende zorg door toegewijde teams.
 • betere acceptatie en verwerking door patiënten en familie van ziekte en behandeling, dankzij hooggekwalificeerde psychosociale begeleiding.
 • ontwikkeling van specifieke behandelprotocollen voor, soms uiterst kleine, biologische subgroepen.
 • centrale ontwikkeling van specifieke behandelprotocollen.
 • kosteneffectiviteit van diagnostiek en behandeling: concentratie van voorzieningen, complexe multidisciplinaire, medisch-technische behandelingen, psychosociale ondersteuning en verpleegkundige zorg.
 • lagere kosten en verbeterde kwaliteit van datamanagement.
 • toegang tot nieuwe behandelmethoden en therapeutische technieken (onderzoek naar nieuwe behandelingen en geneesmiddelen).
 • speciale aandacht voor de zorg voor adolescenten.

Deel deze pagina op social media