Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Onze eerste afdeling

Kinderen met (verdenking van) een solide tumor in de buik of borst, zoals neuroblastoom, nier-, lever- of kiemceltumor, kunnen in het Prinses Máxima Centrum terecht voor diagnostiek, behandeling, controles en nacontroles. Per 1 juni 2015 geldt dit ook voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met (een verdenking op) een oncologische aandoening uit de regio van het UMC Utrecht/WKZ. Een team van specialisten op het gebied van kinderkanker staat voor u klaar. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar deze tumoren vindt (deels) in het Prinses Máxima Centrum plaats.

Klik op onderstaand filmpje voor een digitale rondleiding over onze afdeling Prinses Máxima Centrum locatie Pauw of doe zelf een 'Indoor-tour' onderaan deze pagina.

Rondleiding

Indoor-tour

 

Intussen bouwen we samen met ouders en kinderen aan een heel nieuw ziekenhuis. Vanaf 2018 worden daar alle kinderen met kanker behandeld. 

Vraag en antwoord

  • Heeft concentratie op één locatie niet als gevolg dat kinderen en ouders verder moeten reizen?

    Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is zich ervan bewust dat de grotere reisafstand een nadeel kan zijn voor de betrokken gezinnen. Denk hierbij aan extra kosten, ontwrichting van het gezinsleven en meer problemen met het werk. Toch kiest iedere ouder uiteindelijk altijd voor de beste zorg door de beste mensen op de beste plek. Zowel ouders als behandelaars vinden één ding het belangrijkst: de allerbeste zorg voor kinderen met kanker. Als die wordt geboden in één centrum, dan is reisafstand geen probleem. Natuurlijk biedt het Prinses Máxima Centrum ouders de gelegenheid om vierentwintig uur per dag bij hun kind in het ziekenhuis te zijn. Bepaalde aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van de chemotherapie, kunnen onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden in andere ziekenhuizen verspreid over Nederland. Er is sprake van ketenzorg: de complexe onderdelen van de oncologische zorg en de zogenaamde ‘ondersteunende zorg' in het Prinses Máxima Centrum en de minder complexe onderdelen in daarvoor aangewezen meebehandelende ziekenhuizen. Het principe is ‘centraal als het moet, lokaal als het kan'.

  • Wat zijn de voordelen van concentratie in één centrum voor kinderoncologische opleidingen?

    De opleiding van alle disciplines in de kinderoncologie verbetert door concentratie van zorg en opleiding. De zeldzaamheid van veel vormen van kinderkanker, de geringe patiëntenaantallen en de geringe ervaring op diverse terreinen van de kinderoncologie bemoeilijken op dit moment een goede opleiding. In de meeste kinderoncologische centra zijn de patiëntenaantallen nu te klein om een optimale opleiding te verzorgen. In de helft van deze centra ontbreken sommige categorieën patiënten zelfs helemaal. Concentratie van zorg en opleiding heft deze tekortkomingen op en leidt tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand opleidingsklimaat voor kinderoncologie in Nederland. Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie biedt prima carrièremogelijkheden voor de verschillende disciplines. Ook recent ontwikkelde functies, zoals nurse practitioner, physician assistant en researchcoördinator, komen in het nieuwe centrum met zijn vergaande specialisaties in de geprotocolleerde zorg en schaalgrootte beter tot hun recht. Omdat artsen in de universitair medische centra en de regionale ziekenhuizen geconfronteerd blijven met kinderen met kanker, verdwijnt de kinderoncologische zorg niet uit die ziekenhuizen. Er vindt doorverwijzing naar en samenwerking met het Prinses Máxima Centrum plaats.

  • Welke verblijfsmogelijkheden wordt geboden aan ouders en andere gezinsleden?

    Elk kind krijgt in de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum een eigen kamer met direct daaraan gekoppeld een verblijfskamer voor de ouders. Deze faciliteit (‘rooming in') behoort nu ook al tot de mogelijkheden, maar de Ouder-Kind-Eenheden (OKE) in het nieuwe centrum worden uitgebreid in verband met het soms langdurige verblijf en de grotere afstand tot huis. Ouders kunnen dus in de kamer verblijven, (tele)werken en slapen terwijl zij bij hun kind zijn. Elke kamer krijgt een internetverbinding en kinderen kunnen gebruikmaken van faciliteiten die hen in direct contact brengen met broers en zussen, familie, school en vrienden. De ruimtes in het Prinses Máxima Centrum krijgen een warme, kind- en ontwikkelingsgerichte uitstraling. Naast de verblijfsfaciliteiten in het Prinses Máxima Centrum zelf, kunnen ouders en gezinnen ook gebruikmaken van het nabij gelegen Ronald McDonald Huis.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media