Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Meebehandeling (Shared Care)

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie werkt nauw samen met regionale ziekenhuizen en universitaire medische centra (de zogenaamde shared care). Het Prinses Máxima Centrum doet de diagnostiek en tumorstadiëring, stelt het behandelplan op en verstrekt alle complexe zorg. Dat is intensieve chemotherapie met opvang van complicaties, operatie, bestraling en beenmergtransplantatie en experimentele chemotherapie. In het shared care ziekenhuis kan uw kind terecht voor minder complexe zorg.

Daarbij kunt u denken aan poliklinische controles na kuren, beoordeling van klachten, bloedtransfusies, intraveneuze antibiotica en poliklinische chemotherapie (zoals vincristine, methotrexaat en asparaginase). Elk meebehandelend ziekenhuis moet voldoen aan voorwaarden die zijn opgesteld door SKION en de VOKK: bijvoorbeeld het aantal kinderen dat jaarlijks in meebehandeling is voor chemotherapie, het aantal deskundige medewerkers en jaarlijkse bij- en nascholing. Naast kwaliteit is reistijd voor kind en ouders een belangrijk uitgangspunt: maximaal 45 minuten per enkele reis, ook als het druk is op de weg.

Het Prinses Máxima Centrum houdt altijd de regie en maakt duidelijke afspraken welke zorg waar wordt gegeven.

Vraag en antwoord

  • Waarom is het Prinses Máxima Centrum opgericht?

    Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor. Nu vinden onderzoek en behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende universitaire ziekenhuizen. Ook worden de behandelingen steeds complexer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. Bovendien biedt dit ook financiële voordelen.

  • Is de zorg voor kinderen met kanker in Nederland op dit moment niet goed geregeld?

    De zorg voor kinderen met kanker in Nederland is, in vergelijking met het buitenland, zonder meer goed: 75 procent van de kinderen met kanker geneest. Desondanks is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen en is het genezingspercentage de laatste tien jaar nauwelijks toegenomen. Wij willen het onderzoek naar kinderkanker en de zorg voor kinderen met kanker nog verder verbeteren, zodat de overlevingskans stijgt en het aantal gezondheidsproblemen als gevolg van de behandeling kleiner wordt.

  • Heeft concentratie op één locatie niet als gevolg dat kinderen en ouders verder moeten reizen?

    Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is zich ervan bewust dat de grotere reisafstand een nadeel kan zijn voor de betrokken gezinnen. Denk hierbij aan extra kosten, ontwrichting van het gezinsleven en meer problemen met het werk. Toch kiest iedere ouder uiteindelijk altijd voor de beste zorg door de beste mensen op de beste plek. Zowel ouders als behandelaars vinden één ding het belangrijkst: de allerbeste zorg voor kinderen met kanker. Als die wordt geboden in één centrum, dan is reisafstand geen probleem. Natuurlijk biedt het Prinses Máxima Centrum ouders de gelegenheid om vierentwintig uur per dag bij hun kind in het ziekenhuis te zijn. Bepaalde aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van de chemotherapie, kunnen onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaatsvinden in andere ziekenhuizen verspreid over Nederland. Er is sprake van ketenzorg: de complexe onderdelen van de oncologische zorg en de zogenaamde ‘ondersteunende zorg' in het Prinses Máxima Centrum en de minder complexe onderdelen in daarvoor aangewezen meebehandelende ziekenhuizen. Het principe is ‘centraal als het moet, lokaal als het kan'.

Naar alle veel gestelde vragen

Deel deze pagina op social media