Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Het medisch dossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. In het Prinses Máxima Centrum werken we met een elektronisch (digitaal) patiëntendossier. In het dossier staat informatie over:

 • de gezondheidssituatie van uw kind
 • onderzoeken en behandelingen die uw kind heeft gehad
 • gegevens die uw arts met uw toestemming en/of de toestemming van uw kind heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis.

Privacy

Medewerkers van het Prinses Máxima Centrum doen hun best om de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind.
• onbevoegden geen toegang geven tot de gegevens van uw kind.

Vertrouwelijkheid van informatie

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het Prinses Máxima Centrum zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over uw kind alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Degenen die bij de behandeling van uw kind betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. De behandelend arts van uw kind rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan de verwijzer. Dit kan de huisarts, maar ook een andere specialist zijn.

Ook voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs mogen gegevens over het ziektebeeld van uw kind onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden.

Onderzoeksgegevens over ervaringen van patiënten met hun behandeling en over resultaten van verschillende behandelingen, worden anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. De gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te blijven verbeteren.

Inzage, kopie en vernietiging

U en uw kind hebben het recht om het medisch en verpleegkundig dossier van uw kind te lezen. Dit kunt u regelen door een kopie op te vragen bij uw behandelend arts. Dit moet u schriftelijk doen.

Aanvraagformulier kopie dossier.

Met onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor het vernietigen van het dossier van uw kind. Houd er rekening mee dat niet alle gegevens vernietigd kunnen worden. Het kerndossier moeten wij bewaren. Meer informatie hierover leest u bij ‘Een bewaartermijn van het dossier’.

Aanvraagformulier vernietigen dossier.

Bewaartermijn van uw dossier

Het Prinses Máxima Centrum is wettelijk verplicht om patiëntgegevens uit het medisch dossier gedurende tenminste 15 jaar te bewaren. Het Prinses Máxima Centrum kiest ervoor om deze gegevens 115 jaar te bewaren, tenzij u wilt dat wij ze eerder vernietigen. Patiëntgegevens uit het medisch dossier omvat onder andere:

 • verslag van de Spoedeisende Hulp (indien van toepassing)
 • een operatieverslag (indien van toepassing)
 • een anesthesieverslag (indien van toepassing)
 • pathologieverslag (de patholoog onderzoekt in het laboratorium weefsel van patiënten om bijvoorbeeld een diagnose te kunnen stellen)
 • diagnosegegevens
 • behandelgegevens
 • uitslagen van onderzoek(en)
 • een ontslagbrief (brief aan uw huisarts)

Deel deze pagina op social media