Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Rechten van de patiënt

Wanneer u met uw kind in het Prinses Máxima Centrum komt, doen wij er alles aan u zo goed mogelijk te helpen. We zetten ons in voor de beste zorg en behandeling. Dit doen we samen met u.

Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst: u geeft ons de opdracht zorg te verlenen. Dat kan zijn in de vorm van een onderzoek, advies of behandeling. De relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Belangrijk onderdeel is het recht op informatie plus het geven van toestemming voor een behandeling. Dat heet in het Engels ‘informed consent’. U en eventueel uw kind beslissen dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden.

De WGBO onderscheidt drie leeftijdscategorieën:

• tot 12 jaar

• 12 tot 16 jaar

• 16 jaar en ouder

Per leeftijdscategorie geeft de wet aan:

• wie toestemming voor een onderzoek of behandeling moet geven: de ouders en/of het kind

• wie van hen recht heeft op de informatie die nodig is om toestemming te kunnen geven

• wie van hen het medisch dossier mag inzien

Deel deze pagina op social media