Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Kandidaatstelling ODAS kinderoncologie prijs

07 mei 2018

Op initiatief van het bestuur van de ODAS Stichting is een prijs ingesteld. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, penning en een geldbedrag van € 5000, =. De prijs wordt toegekend aan een persoon, afkomstig uit Nederland, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de kinderoncologie. Deze persoon heeft zich onderscheiden op het gebied van de kinderoncologie door een proefschrift, een aantal wetenschappelijke publicaties en projecten ter stimulering van de zorg aan kinderen of jonge mensen op het onderhavige gebied. Ook personen die in hun carrière onderscheidend werk in de kinderoncologie hebben verricht kunnen voorgedragen worden voor deze prijs.

De prijs wordt toegekend door een commissie die is samengesteld door het bestuur van de ODAS Stichting.

Voordracht en aanmelding
Kandidaten kunnen zich persoonlijk aanmelden of door derden (personen en organisaties) worden voorgedragen voor deze prijs. De kandidaatstelling dient te worden gemotiveerd. De uiterste inzenddatum voor kandidaatstelling is 1 september 2018. Leden van de commissie zijn persoonlijk uitgesloten van nominatie.

Aanmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk in een gesloten enveloppe gericht worden aan:

ODAS Stichting
p/a Mw. M. Grossklaus
De Look 25
2635 GE Den Hoorn

Berichtgeving

De geselecteerde kandidaat krijgt een schriftelijke uitnodiging voor de officiële uitreiking. De namen van de overige kandidaten zullen op geen enkele wijze bekend worden gemaakt. Over de toekenning door de commissie kan niet worden gecorrespondeerd. Beroep tegen de toekenning is niet mogelijk.

Over de ODAS stichting
De ODAS Stichting is in 1996, na het overlijden van Oscar J. van Leer, opgericht. De Stichting ondersteunt wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele stoornissen bij kinderen en jonge mensen. Met betrekking tot de kinderoncologie tracht de ODAS Stichting dit doel te bereiken door het initiëren van activiteiten, van welke aard dan ook, die erop gericht zijn om de oorzaken van kanker bij kinderen en jonge mensen te ontdekken, te onderzoeken en te voorkomen dan wel te genezen.

 

Deel deze pagina op social media