Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

ERC starting grant for Anne Rios

08 augustus 2018

* wilt u het artikel in het Nederlands lezen scrol dan naar beneden.

Anne Rios is awarded the starting grant of the European Research Council (ERC). She receives this prestigious grant to decipher the invasive nature of tumors of the brainstem. She will perform this research at the Princess Máxima Center for pediatric oncology.

Tumors in the pons, an area in the middle of the brainstem, are very aggressive. These so called diffuse intrinsic pontine gliomas cannot be surgically removed because of the vital functions of the surrounding brain tissue. With radiation and chemotherapy growth can be repressed, but the prognosis is dismal with a median survival of only 10 months.

Rios will use advanced imaging technologies to look at tumor cells under the microscope. With 3D visualization of the tumors she can study how a pons glioma develops. She will gain insight into the growth of the malignant tissue that invades the pons.

In addition she will examine which genes are expressed in the tumor. By comparing this with gene expression in the healthy tissue, she will identify which factors contribute to the invasive character of pons gliomas. In the future Rios expects that this knowledge will lead to new therapeutic targets.

The ERC recognizes the importance and the innovative character of Rios’ research. With the amount of 1.5 million euro, Rios can expand her research group in the next five years. In total 3170 scientist applied for the ERC starting grant, which was ultimately awarded to 13 percent of the applicants.

_____________________________________________

ERC startersbeurs voor Anne Rios

Anne Rios heeft een startersbeurs van het European Research Council (ERC) toegewezen gekregen. Zij ontvangt deze prestigieuze beurs om de invasieve aard van hersenstamtumoren te ontrafelen. Dit onderzoek zal zij uitvoeren in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Tumoren in de pons, een gebied in het midden van de hersenstam, zijn zeer agressief. Deze zogeheten diffuse intrinsieke ponsgliomen kunnen niet operatief verwijderd worden, gezien de levensbelangrijke functies van het omliggende hersenweefsel. Bestraling en chemotherapie kunnen de tumoren in toom houden, maar de prognose is somber met een mediane overleving van 10 maanden.

Rios zal met een geavanceerde imaging technologieën tumorcellen onder de microscoop bekijken. Met 3D visualisatie van de tumoren kan ze bestuderen hoe een ponsglioom zich ontwikkelt. Hiermee krijgt ze inzicht in de groei van het kwaadaardige weefsel dat de pons doorwoekert.

Daarnaast gaat ze onderzoeken welke genen tot expressie komen in het tumorweefsel. Door dit te vergelijken met genexpressie in gezond weefsel kan ze identificeren welke factoren bijdragen aan het invasieve karakter van de ponsgliomen. In de toekomst verwacht Rios dat deze inzichten zullen leiden tot nieuwe behandelmethoden.

De ERC herkent het belang en het innovatieve karakter van Rios’ onderzoek. Met een bedrag van 1,5 miljoen euro kan Rios de komende vijf jaar haar onderzoeksgroep uitbreiden. In totaal vroegen 3170 wetenschappers de beurs aan, die uiteindelijk is toegekend aan 13 procent van de aanvragers.

Deel deze pagina op social media