Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Rob Pieters over 'Lef en leven' tijdens oratie

16 mei 2017

Kinderoncoloog en bestuurder Prinses Máxima Centrum Rob Pieters:
‘Nauw samenwerkende top researchers en zorgprofessionals mét lef maken het verschil bij kinderkanker’

De beste researchers die nauw samenwerken met de beste zorgprofessionals én daarbij lef tonen. Dat is nodig om meer kinderen met kanker te genezen, aldus prof. dr. Rob Pieters gisteren in zijn oratie ‘Over lef en leven’ die hij uitsprak in het kader van zijn benoeming tot hoogleraar kinderoncologie. Die drie factoren zorgden de afgelopen decennia ook voor een stijging van het overlevingspercentage onder kinderen met leukemie van 4% naar 86%, zo toonde Pieters aan.

Rob Pieters houdt zich al decennia bezig met de research en zorg voor kinderen met leukemie, acute lymfatische leukemie (ALL) om precies te zijn, de meest voorkomende vorm van kinderkanker. In die decennia steeg het overlevingspercentages van 4% in 1972 naar 86% in 2016. ‘En dat komt door de combinatie van research en zorg’ stelt Pieters, ‘want daardoor hebben we – het is altijd teamwork- zo enorm veel kunnen bereiken’. Tijdens zijn oratie gaf Pieters meerdere voorbeelden van verbeteringen als gevolg van research en samenwerking met zorg. Verbeteringen in therapie die inmiddels veelal wereldwijd worden toegepast.

Techniek
‘Een grote stap zetten we met behulp van een toen nieuwe techniek om leukemiecellen veel beter te kunnen detecteren’, licht hij toe. Met behulp van die techniek kon na twee chemokuren nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel leukemiecellen nog aanwezig waren. De zogenaamde restziekte. ‘Het bleek veilig om bij kinderen met een lage restziekte de chemotherapie sterk te verminderen. Ook met minder chemo was na 5 jaar nog 99% van die groep in leven. Kinderen met een gemiddelde restziekte kregen juist intensievere chemo en de groep met een hoge restziekte kreeg de meest intensieve chemotherapie die maar mogelijk was. Zo ontstond een veel betere indeling in risicogroepen met een aangepaste behandeling en veel betere resultaten. Overigens heb ik het hier wel over een traject van 20 tot 30 jaar’.

Precison medicine
Geïntegreerde research leidt dus tot nieuwe behandelingen die ook steeds exacter op maat voor ieder kind gemaakt kunnen worden, zogenoemde precision medicine. Die nieuwe inzichten vragen soms ook om lef. ‘Lef om therapie bijvoorbeeld te reduceren omdat bewezen is dat je dan nog steeds dezelfde genezingskansen behoudt. Zoals voor de groep leukemiepatiënten met een lage restziekte. Veel beter voor het kind natuurlijk dat een minder belastende behandeling krijgt. Met minder late effecten ook. Maar zeker in de beginfase vraagt dit van de behandelaar het lef om bestaande patronen te durven doorbreken’. 

Baby’s
Leukemie bij baby’s is vaak zeer agressief en ook nog eens resistent tegen de belangrijkste chemotherapiemiddelen. Een bepaald middel bleek echter zeer effectief maar dat werd destijds niet gebruikt bij baby’s en jonge kinderen. ‘Met professionals uit meer dan 25 landen heb ik toen, in de jaren negentig, een nieuw behandelschema ontwikkeld met daarin dat effectieve middel’, vertelt Pieters. ‘Uiteindelijk is deze behandeling nu wereldwijd de standaard geworden voor baby’s met ALL’. Na 7 jaar behandeling volgens dit nieuwe schema bleken de genezingskansen behoorlijk gestegen; in Nederland van 20% naar ruim 50%. Inmiddels is een van de onderzoeksgroepen van het Prinses Máxima Centrum nu bezig met verdere verbeteringen.

Overtuiging
De overtuiging dat bundeling van kennis en expertise van zorg én research zou leiden tot meer genezing van kinderkanker was het begin van wat nu het Prinses Máxima Centrum is. Professionals uit het land verenigden zich in 2002 in SKION, de Stichting Kinderoncologie Nederland. De vereniging van ouders, kinderen en kanker (VOKK) sloot al snel aan bij het initiatief, want zij koesterde eveneens de wens om alle expertise te bundelen in één organisatie. KiKa werd opgericht in 2002 en groeide in sneltreinvaart uit tot een van de grootste financiers van kinderoncologische research. De basis was gelegd en al ging het niet zonder slag of stoot: voorjaar 2018 betrekt het Prinses Máxima Centrum haar nieuwe gebouw en is dan het grootste kinderkankercentrum van Europa.

Integratie
In het Prinses Máxima Centrum komt alle kennis en kunde van kinderoncologische zorg en research bij elkaar en werken deze disciplines integraal samen. ‘Alleen dan kom je tot vernieuwingen’, aldus Pieters, ‘en dat blijkt ook wel uit de vele innovaties die voort zijn gekomen uit het St Jude Children’s Research Hospital, het Amerikaanse centrum dat eveneens volledig gespecialiseerd is in kinderkanker, en research en zorg ook combineert’. Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Die missie van het Prinses Máxima Centrum vraagt om medewerkers die grensverleggend en gepassioneerd zijn; niet voor niets de kernwaarden van het Centrum. ‘Voor mij gaat het erom dat wij steeds het initiatief nemen, verantwoordelijkheid durven nemen; kortom, lef hebben. Lef om het beste te doen voor ieder kind met kanker. Alsof het om je eigen kind gaat; wat zou je doen als het jouw kind was? Met die vraag is het destijds in 2002 ook allemaal begonnen’, besluit Pieters.

Deel deze pagina op social media