Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Hoe kunt u ons steunen?

Doneren

  • Als persoon kunt u een eenmalige of periodieke schenking doen. Dat kan door een bedrag over te maken op de rekening van de stichting of middels het invullen van een machtigingsformulier. 
  • Als bedrijf kunt u vanuit maatschappelijke betrokkenheid een donatie doen aan het Prinses Máxima Centrum. In veel gevallen zal zo’n schenking aftrekbaar zijn voor winstbelasting.

Schenken met fiscaal voordeel

Wanneer u 5 jaar lang een vast bedrag wilt schenken, dan heeft u als privé persoon een fiscaal voordeel voor uw gehele schenking. U geniet dan het percentage van uw inkomstenbelasting als korting op uw schenking, terwijl wij het volle bedrag ontvangen. Sinds 1 januari 2014 is voor deze manier van schenking geen Notariële Akte van Schenking meer noodzakelijk. Mocht u, voor uw eigen administratie, toch prijs stellen op vastlegging in een akte, dan zal onze notaris deze akte zonder kosten opstellen. 

Nalaten         

Het is mogelijk om de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum als doel op te nemen in uw testament. Daarmee kunt u na uw overlijden een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van alle kinderen met kanker. Er zijn twee manieren om ons in uw testament op te nemen:

  • Met een erfstelling wordt het Centrum (mede)erfgenaam. U kunt zelf het eventuele percentage bepalen voor welk deel wij erfgenaam worden.
  • U kunt ook kiezen voor een legaat. Dan doneert u een vast bedrag of goed (bijvoorbeeld een huis) uit uw erfenis aan het Centrum.

Wij bespreken graag uw wensen, geheel vrijblijvend en vertrouwelijk.

Fonds op naam

Met een Fonds op Naam heeft u een eigen fonds binnen het Prinses Máxima Centrum, zonder de administratieve en bestuurlijke verplichtingen die bijvoorbeeld bij een eigen stichting horen. Een persoonlijke manier om een bijzonder verschil te maken.

U kunt ook met anderen een fonds instellen, bijvoorbeeld met familieleden, een groep vrienden, een business club of een branchevereniging.

  • Als stichting kunt u besluiten om, bijvoorbeeld uit praktische overwegingen, de doelstelling van de stichting voort te zetten in een Fonds op Naam binnen het Prinses Máxima Centrum. Zonder de administratieve en bestuurlijke rompslomp blijven de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting toch gewaarborgd.
  • Als directeur/eigenaar kunt u overwegen om namens uw bedrijf een Fonds op Naam in te stellen. Naast het uitdragen van uw maatschappelijk betrokkenheid kunt u dit ook doen om bijvoorbeeld een jubileum te vieren.

Met uw Fonds op Naam kiest u in overleg met ons wat u in het Centrum wilt steunen. Dat kan iets algemeens zijn, zoals de inrichting van speciale voorzieningen in het Centrum. Maar het kan ook gerichter zijn, bijvoorbeeld de exploitatie van het atelier voor kinderen voor een bepaalde periode, of het financieren van ouderovernachtingen. Het doel kan ook onderzoek betreffen, naar specifieke vormen van kanker. De naam van uw Fonds op Naam kunt u zelf bepalen. Dat kan bijvoorbeeld uw familienaam zijn, de naam van uw bedrijf of de naam van een dierbare. Gezamenlijk bepalen wij het doel, de wijze waarop wij u op de hoogte houden en de impact die u met uw fonds realiseert. U kunt erop rekenen dat uw gelden zorgvuldig besteed worden. 

Een Fonds op Naam is mogelijk vanaf een bedrag van € 50.000,-. U kunt uw gift via een eenmalige of periodieke schenking doneren. Ook is het mogelijk om een Fonds op Naam via uw testament vast te leggen. Samen met u bespreken wij hoelang uw fonds blijft bestaan en op welke termijn wij het vermogen en rendement gaan besteden: direct, tot 2 of 5  jaar na de eerste termijn. Vanaf een bedrag van € 100.000,- is het mogelijk om uw fonds voor een termijn van 10 jaar te laten bestaan.

Deel deze pagina op social media