Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bestuur

B. (Bastiaan) de Voogd - Voorzitter
Bastiaan is toegetreden tot de Stichting Steun in juni 2016. Als CEO van de Voogd & Voogd Group (400 medewerkers) heeft hij in het domein van de financiële dienstverlening ruim 25 jaar ervaring als ondernemer en innovator. Hij is voorzitter en bestuurder geweest bij diverse brancheorganisaties. Als oprichter en bestuurder van de stichting Go4Children maakte hij 10 jaar lang financiering voor geneesmiddelenonderzoek bij kinderen met kanker mogelijk. De stichting Go4children is in mei 2017 gefuseerd met de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum.

Drs. D. (Diana) Monissen - Uitvoerende bestuurder / penningmeester
Diana is sinds juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Zij legt zich toe voornamelijk op de financiën en de nieuwbouw. Drs. Diana Monissen leerde als zorgbestuurder het volledige werkterrein van het Prinses Máxima Centrum kennen. Bovendien is zij sinds 2011 betrokken bij het initiatief, eerst als lid van de raad van advies en daarna als lid van de raad van commissarissen. Diana was van 2009-2016 voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Voorheen was zij onder andere Directeur-Generaal op het ministerie van VWS. Verder was zij lid van de raad van bestuur van Agis, bestuursvoorzitter van Mentrum (GGZ), directeur bij zorgverzekeraar Amicon en bestuurder van Stichting De Lichtenvoorde (instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast heeft zij nevenfuncties bij onder andere de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en Special Arts Nederland.

Prof. Dr. R. (Rob) Pieters - Algemeen uitvoerende bestuurder
Rob is sinds juni 2013 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Hij is als Chief Medical Officer verantwoordelijk voor de zorg en de klinische researchgroepen die binnen het Prinses Máxima Centrum onderzoek doen. Per 1 juli 2017 is prof. dr. Pieters hoogleraar ‘Kinderoncologie’ bij de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Tot die tijd was hij hoogleraar Kinderoncologie bij het Erasmus MC in Rotterdam, nog stammend uit de tijd dat hij daar hoofd van de kinderoncologie afdeling was (tot 2014). Binnen dit hoogleraarschap wordt het onderzoek van prof. Pieters naar Acute Lymfatische Leukemie (ALL) gecontinueerd. Dit onderzoek naar de bestrijding van de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen behoort tot de meest toonaangevende op dit gebied in de wereld. Pieters is mede-initiatiefnemer van het Prinses Máxima Centrum sinds 2007 en actief als projectdirecteur van 2009-2013. 

R. (Resi) Becker - Bestuurder
Resi is toegetreden tot de Stichting Steun in juni 2016. Zij is momenteel directeur Mail NL en lid van het Executive Comité bij Post.nl, waar zij haar gehele loopbaan al werkt. Zij is verantwoordelijk voor het postbedrijf in Nederland waar 36.000 medewerkers werkzaam zijn. In haar rol als programmadirecteur Masterplannen leidde ze een van de grootschalige kostenbesparingsprogramma’s van het postbedrijf in Nederland. Zij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven.

Drs. P. (Peter) Pennekamp - Bestuurder
Peter is toegetreden tot de Stichting Steun in juni 2016. Hij heeft in zijn ambtelijke carrière bij de rijksoverheid diverse ambten bekleed. Zo is hij Directeur-generaal geweest bij VWS en Inspecteur-generaal werk & inkomen. Verder is hij actief lid van het CDA, was hij onder meer voorzitter van de grootste afdeling, Zuid-Holland en daarom ook lid van het landelijk partijbestuur en lid van diverse selectiecommissies. Hij is daarnaast bestuurslid (penningmeester) van diverse maatschappelijke organisaties zoals een Utrechts vermogensfonds.

Mr. O. (Olav) Muurmans MBA - Bestuurder
Olav is toegetreden tot de Stichting Steun in juni 2016. Hij heeft, naast 6 jaar ervaring als advocaat, ruim 25 jaar ervaring in internationaal HR management in grote organisaties, waaronder Nedcar, Kappa Group en Draka holding. Sinds 2009 verzorgt hij interim management en organisatieadvies vanuit Muurmans Management Services.

Prof. Dr. F. (Fons) Plasschaert - Bestuurder
Fons is toegetreden tot de Stichting in februari 2018. Hij is in 2007 met emeritaat gegaan als hoogleraar tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2006 tot 2018 was hij voorzitter van de Stichting Kinder Oncologisch Centrum Nijmegen. Het vermogen van deze stichting, die nu opgeheven gaat worden, is ingebracht in de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum en zal gebruikt worden voor het bevorderen van kinderoncologisch onderzoek. Hij is thans nog bestuurder van een grote katholieke fusieparochie in Nijmegen. Hij studeerde Tandheelkunde aan de rijksuniversiteit Utrecht.

 

RSIN nummer

Het RSIN nummer van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is 852273228. 

Contactgegevens 

Bezoekadres: Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht 
Postadres: Postbus 113, 3730 AC Bilthoven   

Beleidsplan

De missie, ambitie en doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is hét initiatief om de zorg voor kinderen met kanker en hun families naar een hoger niveau te tillen. Concentratie is een belangrijke voorwaarde voor het zo snel mogelijk verhogen van het overlevingspercentage. Door concentratie van zorg en research en meer aandacht voor de ontwikkeling en latere gevolgen van de ziekte en de behandeling, wordt tevens de kwaliteit van leven voor deze kinderen zo hoog mogelijk. De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie faciliteert de fondsenwerving bij fondsen, particulieren en bedrijven voor de realisatie van het Centrum op de volgende gebieden:

 1. Voor de voorzieningen in het Prinses Máxima Centrum die buiten de reguliere zorgdekking vallen, echter voor het welzijn van kind en gezin cruciaal zijn tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames.
 2. Voor de realisatie van het research instituut van het Prinses Máxima Centrum, hetgeen geheel door eigen middelen gefinancierd dient te worden.
 3. Voor al het overige in het Centrum waarvoor donateurs hun bijdrage oormerken, passend in de visie en missie van het Prinses Máxima Centrum.

Dit beleid is gericht op de periode tot opening in 2017. Na opening verschuift de focus van werving naar meer structurele vormen van steun van particulieren en bedrijven aan het Centrum, gericht op speciale voorzieningen in het Centrum, verblijf van ouders en het research instituut.

De werving vanuit het Prinses Máxima Centrum is complementair aan de positionering van Kika, voor zowel de doelgroep alsook accent van werving:

 •          KiKa: publieksacties uitsluitend gericht op research
 •          Prinses Máxima Centrum: particulieren en bedrijven, primair gericht op realisatie van het Centrum

Beloningsbeleid   

De bestuursleden van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum ontvangen geen bezoldiging. 

Doelstelling  

De stichting heeft ten doel:

 • Het verwerven van middelen ten behoeve extra voorzieningen ter ondersteuning van kind en gezin en voor research activiteiten op het gebied van kinderoncologie, welke baten ten gunste van Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie komen
 • Het ondersteunen van de opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, verzorgd door of namens het Prinses Máxima Centrum

De Stichting heeft geen winstoogmerk.   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2013 is gestart met het structureel werven van inkomsten ten behoeve van de realisatie van het Prinses Máxima Centrum. Er is gericht geworven voor steun aan specifieke projecten en/of onderdelen in het Centrum, bij:

 • Geldwervende fondsen
 • Vermogensfondsen
 • Particulieren
 • Bedrijven

In zijn als gevolg van een toenemende naamsbekendheid vele donaties ontvangen van scholen, verenigingen en particulieren. Voor zover in bezit van de contactgegevens, zijn al deze donaties opgevolgd met een bedankje.   

 

Jaarverslag 2017

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van de situatie en activiteiten van het voorgaande jaar.

Deel deze pagina op social media