Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Outreach programma

Verreweg de meeste kinderen (80-85%) wonen in zogenaamde “low & middle-income countries”. Van de jaarlijks 200.000 nieuwe kinderen met kanker wereldwijd, woont dus het merendeel in arme landen. In dergelijke landen sterft 90% of meer van die kinderen, bij ons 25% of minder. Natuurlijk zijn er in arme landen ook andere problemen (ondervoeding, infecties), maar daar wordt al veel aan gedaan en de kans om daaraan te overlijden neemt af. Het aandeel van kanker aan kindersterfte neemt dan ook toe in arme landen.

Het Prinses Máxima Centrum wil als een van de grootste kinderkanker centra ter wereld haar verantwoordelijkheid nemen om kinderartsen in arme landen bij te staan bij de behandeling van kinderen met kanker. Uitgangspunt is dat wij kennis en expertise ter beschikking stellen, binnen zogenaamde “twinning programs”. Ervaringen vanuit bijvoorbeeld het St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis, USA) tonen dat dit soort programma’s buitengewoon succesvol kunnen zijn. In een dergelijk programma is er concrete samenwerking tussen de experts vanuit enerzijds Nederland, en anderzijds een ziekenhuis in een arm land. Deze ziekenhuizen moeten relatief veel kinderen met kanker zien en dienen ook een opleidingsinstituut te zijn. Op die manier kunnen relatief veel kinderen met kanker profiteren, en verspreid ook de door jonge dokters opgedane kennis zich over alle ziekenhuizen waar die dokters later gaan werken. Tevens blijkt dat de ervaring en opgedane kennis ook ten goede komt aan de Nederlandse situatie. Te denken valt aan toegang tot tumormateriaal van patiënten met zeldzame aandoeningen, voor het in Nederland doen van laboratoriumonderzoek, het opdoen van ervaring door Nederlandse collega’s in het buitenland onder bijzondere omstandigheden en het verkrijgen van kennis omtrent de verwerking van geneesmiddelen bij kinderen met een andere etnische achtergrond die ook in Nederland worden behandeld.

Vanuit al bestaande contacten willen wij deze twinning programma’s allereerst bestendigen met ziekenhuizen in Afrika, namelijk in Eldoret (Kenia), en in Blantyre (Malawi), en met ziekenhuizen in Indonesie, namelijk in Yogyakarta. Ondertussen worden vele nieuwe contacten gelegd.

Voor meer informatie: Prof. dr. Gertjan Kaspers, kinderarts-oncoloog, directeur Prinses Máxima Centrum Academy.

Deel deze pagina op social media