Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

KLIK: Kwaliteit van Leven in Kaart

In het Prinses Máxima Centrum wordt vanaf de diagnose systematisch aandacht besteed aan het psychosociaal functioneren en de kwaliteit van leven van de behandelde kinderen en hun gezinnen. Onder kwaliteit van leven wordt de manier waarop een kind de invloed van zijn/haar ziekte of behandeling ervaart op zijn/haar functioneren verstaan. Hiervoor wordt onder andere het KLIK-portaal gebruikt.

KLIK is een methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen die onder behandeling zijn (geweest) en met hun gezinnen. Dit betekent dat vanaf de diagnose u en, afhankelijk van de leeftijd, uw kind regelmatig wordt gevraagd om vragenlijsten over het dagelijks leven in te vullen in het KLIK-portaal. De antwoorden worden omgezet in een overzicht (het ‘KLIK PROfiel’), dat de kinderoncoloog met u, en afhankelijk van de leeftijd, uw kind bespreekt bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Daarnaast wordt u, als ouder/verzorger, eenmalig gevraagd om, bij de start van KLIK, een vragenlijst in te vullen over de gezinssituatie. Tenslotte wordt u eenmaal per jaar gevraagd vragen te beantwoorden over hoe het met u zelf gaat. De beantwoording van de vragenlijsten over uw gezin en uw eigen functioneren zullen door de psycholoog/maatschappelijk werker van uw behandelteam worden bekeken en kunnen desgewenst met u besproken worden.

Door deze systematische aandacht voor kwaliteit van leven zijn wij beter in staat om samen met u eventuele knelpunten of problemen vroegtijdig te signaleren en om, indien nodig en gewenst, hulp te organiseren.

Download hier de KLIK folder. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetklikt.nu.

Deel deze pagina op social media