Welkom op de website van het Prinses Máxima Centrum.

Ga direct naar de inhoud of het hoofdmenu.

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bestuur

Mr. O. (Olav) Muurmans MBA - Voorzitter
Hoofdfunctie: Directeur Muurmans Management Services

Drs. D. (Diana) Monissen - Uitvoerende bestuurder / penningmeester
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, sinds 1 juli 2015.

Prof. Dr. R. (Rob) Pieters – Algemeen uitvoerende bestuurder
Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, sinds 1 november 2013. 

R. (Resi) Becker - Bestuurder
Hoofdfunctie: Adjunct directeur productie PostNL

Drs. P. (Peter) Pennekamp - Bestuurder
Hoofdfunctie: Buitengewoon adviseur Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

B. (Bastiaan) de Voogd – Bestuurder
Hoofdfunctie: CEO van Voogd & Voogd; Voorzitter GO4Children

RSIN nummer

Het RSIN nummer van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum is 852273228. 

Contactgegevens 

Bezoekadres: Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht 
Postadres: Postbus 113, 3730 AC Bilthoven   

Beleidsplan

De missie, ambitie en doelstellingen van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is hét initiatief om de zorg voor kinderen met kanker en hun families naar een hoger niveau te tillen. Concentratie is een belangrijke voorwaarde voor het zo snel mogelijk verhogen van het overlevingspercentage. Door concentratie van zorg en research en meer aandacht voor de ontwikkeling en latere gevolgen van de ziekte en de behandeling, wordt tevens de kwaliteit van leven voor deze kinderen zo hoog mogelijk. De Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie faciliteert de fondsenwerving bij fondsen, particulieren en bedrijven voor de realisatie van het Centrum op de volgende gebieden:

 1. Voor de voorzieningen in het Prinses Máxima Centrum die buiten de reguliere zorgdekking vallen, echter voor het welzijn van kind en gezin cruciaal zijn tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames.
 2. Voor de realisatie van het research instituut van het Prinses Máxima Centrum, hetgeen geheel door eigen middelen gefinancierd dient te worden.
 3. Voor al het overige in het Centrum waarvoor donateurs hun bijdrage oormerken, passend in de visie en missie van het Prinses Máxima Centrum.

Dit beleid is gericht op de periode tot opening in 2017. Na opening verschuift de focus van werving naar meer structurele vormen van steun van particulieren en bedrijven aan het Centrum, gericht op speciale voorzieningen in het Centrum, verblijf van ouders en het research instituut.

De werving vanuit het Prinses Máxima Centrum is complementair aan de positionering van Kika, voor zowel de doelgroep alsook accent van werving:

 •          KiKa: publieksacties uitsluitend gericht op research
 •          Prinses Máxima Centrum: particulieren en bedrijven, primair gericht op realisatie van het Centrum

Beloningsbeleid   

De bestuursleden van de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum ontvangen geen bezoldiging. 

Doelstelling  

De stichting heeft ten doel:

 • Het verwerven van middelen ten behoeve extra voorzieningen ter ondersteuning van kind en gezin en voor research activiteiten op het gebied van kinderoncologie, welke baten ten gunste van Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie komen
 • Het ondersteunen van de opleiding en onderwijs op het gebied van kinderoncologie, verzorgd door of namens het Prinses Máxima Centrum

De Stichting heeft geen winstoogmerk.   

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

In 2013 is gestart met het structureel werven van inkomsten ten behoeve van de realisatie van het Prinses Máxima Centrum. Er is gericht geworven voor steun aan specifieke projecten en/of onderdelen in het Centrum, bij:

 • Geldwervende fondsen
 • Vermogensfondsen
 • Particulieren
 • Bedrijven

In 2013 en 2014 zijn als gevolg van een toenemende naamsbekendheid vele donaties ontvangen van scholen, verenigingen en particulieren. Voor zover in bezit van de contactgegevens, zijn al deze donaties opgevolgd met een bedankje.   

Financiële verantwoording

Inkomsten 

De activiteiten van de stichting hebben sinds maart 2013 inkomsten opgeleverd. In 2014 bedroeg het totaal aan inkomsten € 733.094,- te specificeren als volgt:

Bestedingen 

In 2014 hebben de eerste bestedingen plaatsgevonden op het gebied van ontwikkelingsgerichte zorg.

Jaarverslag 2015

In ons jaarverslag vindt u een overzicht van de situatie en activiteiten van het voorgaande jaar.

Deel deze pagina op social media